Zajęcia uczące projektowania druków użytkowych (ulotki, książki, plakaty) metodami tradycyjnymi i w programach graficznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2,5 godziny. Składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej omawiane są zasady projektowania graficznego, typografii i technik druku. Studenci uczą się analizować różne projekty graficzne, tworzyć szkice odręczne własnych pomysłów (metodą tradycyjną - rysunek, kolaż), wybierać wersje do dalszej pracy, tworzyć modele 2D i 3D. Studenci pracują pod okiem doświadczonego projektanta i na bieżąco otrzymują korekty do własnych prac. Następny etap polega na przenoszeniu pomysłów i dopracowywaniu ich w komputerowych programach graficznych. Tematy projektowe realizowane są zarówno na zajęciach jak i w domu.